PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS

Stichting Koor en Kunst verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mwimmers@ziggo.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

REDEN VAN VERWERKING

Stichting Koor en Kunst verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en data van concerten.
  • U de mogelijkheid bieden met korting kaarten te reserveren.
  • Aan koorleden de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, waardoor alle benodigde informatie eenvoudig toegankelijk is.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Koor en Kunst zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 5 jaar. Deze termijn geldt voor de inschrijving van de koorleden, het bestellen van kaarten en de inschrijving op de nieuwsbrief.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Koor en Kunst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ANALYSEREN WEBSITEBEZOEK

Stichting Koor en Kunst doet alles wat mogelijk is om uitsluitend die software te gebruiken die géén cookies plaatst.
We gebruiken geen cookies om u te volgen. Helaas hebben we geconstateerd dat een van de plugins die we op de website gebruiken mogelijk een (inactieve) cookie plaatst. We zoeken naar een vervanger voor deze plugin.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Op dit moment is het helaas niet mogelijk om zelf uw inschrijving te veranderen of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zinzoeker(at)ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Stichting Koor en Kunst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Stichting Koor en Kunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via de contactpagina of  zinzoeker(at)ziggo.nl.

Stichting Koor en Kunst heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.