HET PROGRAMMA

BASIS VOOR HET PROGRAMMA VOOR HET SEIZOEN 2017 – 2018

De basis van het programma is het gedicht De Weg van de Hoop van Vaclav Havel.

OPZET

Havel schrijft over hoop:  “Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon.”  En: “Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is, niet omdat het een kans van slagen heeft.”
Ons programma gaat over het proces dat we moeten doorlopen om tot díe hoop te komen. We zien daarin een beweging

  • van binnen naar buiten.
  • van donker naar licht
  • van ‘het erbij laten zitten’ naar ‘ergens voor gaan staan’
  • van zwak naar krachtig

We beginnen met een smeekbede in het donker en eindigen met statement in het licht. Wij denken dat in de voorgestelde volgorde de stukken zowel wat tekst als muziek betreft dit proces goed weergeven.
De intermezzi hebben hun eigen plek in het geheel en maken deel uit van dit proces en versterken dit proces.

En als je er eenmaal ‘bent’ is het nog niet klaar. Je kunt altijd weer de moed verliezen. Je hebt God of de dragende krachten van het leven of …………..nodig om vol te houden. Ook dát is terug te vinden in de stukken.

Hoe? Dat vind je hieronder:

TOELICHTING
Voordracht gedicht “HOOP” Vaclav Havel Hoop is niet alleen maar een ‘fijn en positief’ gevoel. Het is een grondhouding die wordt verworven tegen de verdrukking in. Het gaat om trouw aan datgene wat de moeite waard is.
Abendfreude Rheinberger We beginnen bij de avond. Het is donker. De nacht is niet alleen maar donker, maar verbergt in zich ook de kiem tot verandering. De duisternis heeft haar eigen plaats, maar heeft niet het laatste woord.
Lacrimosa Mozart Oproep tot verantwoordelijkheid. Het ‘heil’ komt niet alleen van buiten. Het wordt alleen beter, als wij onszelf ook inzetten. Anders wordt het niets (“Zonder die hoop is er geen hoop.”)
Verleih uns Frieden Mendelssohn Maar onze inzet alléén is niet voldoende. We vragen om hulp.
INTERMEZZO
Sanctus (uit Requiem) Fauré We staan op. We bezingen de kracht die ons leidt en inspireert. Gaan daadwerkelijk staan voor datgene waar het ons om gaat.
Cantique de Jean Racine Fauré Het is de moeite waard. We geloven erin. We roepen alle krachten te hulp om ons te ondersteunen. De hoop wordt geboren.
INTERMEZZO
Andenken Mendelssohn Het donker wijkt. Een nieuw, pril begin. Lente.
As Torrents in Summer Elgar Ook het met moeite verworven licht kan aangevochten worden. Er kan van alles gebeuren waardoor je van je stuk wordt gebracht, maar “Als je zelf de moed verlies, mag je toch vertrouwen hebben”.
O Radiant Dawn McMillan Eindelijk dan.. De nacht is geweken en een stralende ochtend breekt aan.

HET KOOR

Het koor o.l.v Edwin Velvis zingt bovenstaande werken.

2 INTERMEZZI

De 2 intermezzi worden verzorgd door Marius van Delden, cello en Jan de Roos, piano

VERTELLING

Verspreid gedurende het concert vertelt Gert Sennema over zijn ‘Odyssee’ naar Ameland en Terug. Hij wordt hierbij begeleid door Marius van Delden, cello.