HET KOOR

PROJECTKOOR

De samenstelling van het koor is wisselend. Het koor functioneert als projectkoor. Per project zoeken we deelnemers.
We streven naar één project per jaar, waarbij we mikken op ongeveer 10 repetities per project. We repeteren 1 x per 14 dagen.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME en OPZET VAN HET TRAJECT

Omdat er weinig repetitietijd is kunnen alleen (zeer) ervaren zangers deelnemen aan onze projecten. We verwachten dat de deelnemers hun partij zelfstandig thuis kunnen instuderen.
Om de zangers te ondersteunen en de kwaliteit te waarborgen hebben we voor de volgende opzet gekozen:

  • In de proefrepetitie wordt bekeken of het ons lukt de stukken zelfstandig in te studeren.
  • De workshops voorafgaande aan de repetities zijn bedoeld om in zangtechnisch opzicht de puntjes op de i  te zetten.
  • De gezamenlijke repetities zijn bedoeld voor de muzikale afwerking.

KOSTEN

Deelname kost € 95,00. Dat is inclusief bladmuziek en oefenbestanden, maar exclusief koffie of thee.

REPETITIEDATA + DATA CONCERT (definitief)

2017

PROEFREPETITIE
De proefrepetitie is uitsluitend bedoeld voor mensen die zich verbinden om mee te doen met het project. De dirigent kan dan bekijken of de stemverhoudingen kloppen en kan zo nodig het programma aanpassen. Deze repetitie is dus niet bedoeld als vrijblijvende kennismaking voor zangers.
Wanneer u mee wilt doen, kunt u zich opgeven bij Nynke Gardenier of gebruik maken van het contactformulier. Zie hiervoor de contactpagina

Mei  12

WORKSHOPS

September  22
Oktober  6

REPETITIES

Oktober  20
November  3 en 17
December  1

2018

Januari  12 en 26
Februari  9 en 16
Maart 2

Generale Repetitie + 1e Concert:  3 Maart
2e Concert:  10 Maart

REPETITIETIJD

Op vrijdag beginnen de repetities om 20.00 uur.

REPETITIEPLAATS

We repeteren in Grijpskerk, in de grote gerestaureerde schuur achter Kerkplein 8. Hier vind je locatie en route.