DE WEG VAN DE HOOP

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Václav Havel

5 oktober 1936 – 18 december 2011

Václav HavelWat Havel in dit gedicht beschrijft is doorleefde ervaring.
Zijn levensfilosofie was er een van hoop: “Hoop is een geestesgesteldheid, geen wereldgesteldheid.” En: “Als ik het over geloof en hoop heb, bedoel ik niet optimisme in de gebruikelijke zin van het woord. Je kan je een mens zonder geloof voorstellen die denkt dat alles goed afloopt en een mens met geloof die er rekening mee houdt dat alles slecht afloopt.”
Bovenstaande citaten komen uit een artikel van Paul Scheffer dat hij schreef naar aanleiding van het overlijden van Havel in 2011. Lees meer in het artikel over Havel.

 

foto Václav Havel: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=897579